Biljartzaal Biljartclub BC De Deken

In de biljartzaal staan 4 biljarts 2m85 en 2 stuks 2m10. Vooraan in het café staat nog een kleine biljart. Achteraan is er een tribune met goed zicht op de matchtafels.  

 

De zaal heeft ook een aparte toog waarvan gebruik gemaakt wordt indien er veel volk verwacht wordt.Na het in voege treden van de nieuwe wetgeving mag er noch in de biljartzaal noch in het café nog gerookt worden.

 

 


 

John Aerts is verantwoordelijk voor het vastleggen van de biljarttafels en overlegt hiervoor met alle clubs die in Taverne De Deken aantreden en de betrokken sportbestuurders.