Artikel over de jonge Ludo Dielis van juni 1969

Ook een artikel uit "Ons Land" van juni 1969 over de jonge Ludo Dielis aan de start van zijn carrière.